Przedsiębiorstwo Budowlane PABICH Sp. z o.o. – profesjonalne usługi budowlane dla przemysłu.

Polecamy Państwu nasze usługi przy budowie Magazynów Wysokiego Składowania.

W dobie rosnących cen gruntów zamiast wielkopowierzchniowych hal magazynowych polecamy Państwu budowę magazynu wysokiego składowania.

Termin: „magazyn wysokiego składowania” określa budowle magazynowe charakteryzujące się znacznymi wysokościami użytkowymi. Jest to magazyn posiadający regały umożliwiające składowanie paletyzowanych ładunków na kilku poziomach. Jednak nie istnieje dokładne określenie o jaką minimalną wysokość hali chodzi. W związku z tym, termin „hala wysokiego składowania” jest często przypisywany obiektom o bardzo różnych od siebie wysokościach.

Magazyn Wysokiego Składowania (MWS) zapewnia racjonalną gospodarkę przestrzenią magazynową, dając jasny oraz czytelny obraz wykorzystania danej powierzchni oraz ułożenia składowanych towarów.

Inwestycje budowlane - Budowa hal - Budownictwo - Usługi budowlane - Konstrukcje stalowe - Budowa i montaż hal - Budowa magazynów - Budowa stacji paliw.

Profesjonalne usługi budowlane tylko w firmie Pabich